Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Gusten Wolphram ställde ut i ett mellanrum

Utställning i ett mellanrum En dag i maj 2023

Ett mellanrum - ett förbisett utrymme - som plötsligt blir betydelsefullt; uppmärksammat till den grad att det omgivande blir bakgrund. Ja, så kan det bli när Galleri Fraus Oculi presenterar konstnären Gusten Wolphrams 'spin off'-verk från ett laboratorium.
Utställningen presenteras på Gusten Wolphrams laboratorie-konst.

Om du vill veta mer om hur verken kom till, finns en hel rapport på
Composia.


Lignumkören

De bildade kören i början av år 2020. Målet var att sjunga in våren på valborg. Planen var att rekrytera medlemmar till kören och att öva flera gånger i månaden fram till slutet av april.

Nu blev det inte så. Corona-epidemin satte stopp. Det går inte att öva körsång på social distans och i karantän. Istället välkomnade kören våren med kort en hälsning: Vår vår. Er. Allas!

Lignumkören hälsade våren välkommen

Några medlemmar ur Lignumkören mimade till vårvindens sus.
(Bilden är manipulerad. Körmedlemmarna stod långt ifrån varandra vid fotograferingen.)Lignumkören"Att säga att konsten och livet skulle vara två skilda saker vore vilseledande."
Hugo Strandberg, lektor i filosofi vid Åbo Akademi