Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Vårsalong på Galleri Salem 2024

Vårsalong på Galleri Salem i Rönninge, 13 - 21 april 2024.

Salems Konstförening bjöd in kommunens kreativa invånare att delta i en vårutställning år 2023. Det blev så lyckat att föreningen även 2024 bjöd in till en vårsalong. En av de cirka 30 utställande konstnärerna var Carl Axling. Han är pensionerad ingenjör och numera träskulptör. Han arbetar gärna i det lilla och långsamma formatet.

Utställda skulpturer

Förlopp Axlings bidrag denna gång var skulpturgruppen ”Förlopp”. Den är ett tredelat verk med lös koppling mellan delarna – en expanderad triptyk. Kopplingen sker på det konceptuella planet, så de tre verken kan mycket väl betraktas var för sig.

Väggskulpturen "Ö"

Öppen

En plan väggskulptur med plankor. Skulpturens titel "Ö" står för Öppen. Skulpturen är en plan räcka av plankor. Raden av plankor har en begränsad utsträckning; den har en början och ett slut. Den exponerar sin öppna yta för omvärlden. Samtidigt döljer den det bakomliggande.

BxHxD = 37 x 34 x 3 cm.

Träslag: bland andra körsbär, en, fruktträd. Betsad, oljad och vaxpolerad.

Detalj i skulpturen Öppen

Skulpturen har en liten välvd båge bestående av miniplankor. Miniskulpturen ger en föraning om vad som ska hända. En bro till nästa fas. Ett frö till följande utvecklingsstadium.

Bordsskulpturen "< — >"

Slutande

En bordsskulptur i en båge med plankor på båda sidor. Skulpturens titel "< — >" står för Öppnande eller Slutande. Alltså en aktivitet, en rörelse eller förändring. Bågen med plankor är en mellanform. Ett övergångsstadium som signalerar rörelse och förändring. Plankorna utgör en gräns. De bildar en lindrig form av insynsskydd, eftersom de inte sitter tätt intill varandra. Genom mellanrummen kan det bakomliggande skönjas. Det förgångna - eller det framtida - kan anas. Vi vet inte ännu åt vilket håll. Därav den dubbelriktade pilen i verkets titel.

BxHxD =36 x 23 x 10 cm.

Träslag: bland andra körsbär, ek, syren, hägg, fruktträd. Betsad och oljad.

Bordskulpturen "S"

Stängd En cylinderformad bordsskulptur med plankor runt hela periferin. Skulpturens titel "S" står för Stängd. Cylindern har på överordnad nivå en sluten form: cirkeln med sin association till stabilitet och perfektion och därmed oföränderlighet. På delnivå har cylindern en inbyggd öppenhet på grund av mellanrummet mellan plankorna. Därmed finns mottagligheten för intryck och uttryck inom vissa begränsningar.

Cylindern lutar litet. Det kan vara en indikation på obalans eller intention till rörelse.

BxHxD = 7 x 14 x 7 cm.

Träslag: bland andra körsbär och syren. Betsad, oljad och vaxpolerad.

Samtal med besökarna

Brosch En besökare betraktade triptyken. Sedan såg han att jag stod nära och då upptäckte den lilla plank-broschen på min tröja.
- Jag anar vem som är konstnären, sade han och vände sig mot mig.
- Skarpögt, sade den smickrade skulptören.

- Väldigt fina skulpturer, sade en glad dam framför triptyken. Det här är det jag tar med mig.
- Åh, det var bästa jag har hört idag, sade en ännu gladare skulptör.

En dam strök försiktigt med utsidan på pekfingret den lena ytan hos väggskulturen "Öppen". Det fick skulptören att le milt.

En betraktare vred skulpturen "Stängd". Sedan tog hon ett steg tillbaka och betraktade verket på nytt. Därefter vred hon skulpturen igen, tog ett steg tillbaka och betraktade verket.
En annan besökare såg detta och uppmärksammade skulptören på att man kan vrida skulpturen så de ljusa eller de mörka plankorna vänds framåt och kan spegla ens eget humör för stunden. Den överväldigade skulptören fick anstränga sig ordentligt för att ta in det stora i det som utspelades framför hans ögon.

- Robust, sade en betraktare av triptyken.

- Åh, du har gjort en brosch av skulpturen, sade en besökare. Har du fler?
- Nej, inte ännu.
- Vet du, jag tycker mer om örhängen än broscher. Du skulle kunna göra örhängen av små plankor. Och vrida dem så att är horisontella.
- Vilken intressant idé, sade skulptören. Om jag lyckas med det, kommer jag att döpa örhängena till "La Scala" för att hylla ditt uppslag.

Två personer stod framför triptyken.
- Om jag skulle köpa denna skulptur, skulle jag vilja ha alla tre delarna.
- Så tänker jag också.
- Ja, delarna blidar definitivt en helhet.
- Men jag har samlat konst så länge, så jag har ingen plats för en stor skulptur.
Konstnären råkade höra samtalet, plockade fram den lilla broschen och sade glatt:
- Ni har kanske plats för denna lilla skulptur i alla fall?

Tankarna bakom triptyken

Skulptören tänkte sig tripytykens tre delar som rutor i en tecknad serie. I de flesta serier signaliserar rutorna ett skeende från vänster till höger. Rörelse och tidens gång finns inte i serierutans statiska uttryck, utan uppstår i betraktarens hjärna.

Tankebana i triptyken

Triptykens tre delar skildrar ett skeende: Öppen – Slutande – Stängd.
Den plana ytan i väggskulpturen är öppen och inbjudande. Den inbyggda miniatyren av en böjd form är en del av rörelsen och dynamiken. Som leder till nästa tillstånd: Stängd. Det kan verka avvisande, men också hemlighetsfullt och kittlande. Det glesa är därmed inte det självklart ofullständiga, utan väcker frågan om vad som kan finns innanför. Mellanrummen i det glesa framför drar blickar och uppmärksamhet till det bakom.

Det glesa gör förgrunden till bakgrund och bakgrunden blir gestalt. Det där som är bortom blir mest intressant. Glänta är ju en brist på träd och gör skogen intressant. Hålet är en brist på omgivande material och drar ett kisanade öga till sig. Sprickan likaså. Avvikelsen vinner över likheten.

En annan form av gleshet är brist på perfektion. Det kan först ses som slarv, men efter reflektion kan det ses som något som varit, eller till och med är, i bruk. Det ideala är en dröm, för verkligheten introducerar alltid slump, oväntad påverkan och ett hack. Eller som det oftast kallas: märken efter tidens tand. Nött betyder oftast ”varit till nytta”.

Plankorna har en kvist, en spricka uppkommen under torkningen, ett jack efter täljkniven, ett spår av sågen, några ränder efter sandpappret. Den konstnärliga processen lämnar fingeravtryck. Estetikens DNA blir synliggjort. Det ska synas. Det ska kännas. Det ska vara. Perfektion är estetiskt utmattande (tråkigt). Ofullkomlighet är intellektuellt utmanande (kul). Stillbilder och händelser. Mellanrummen fylls ut till rörelse och blir berättelser. Vilka berättelser hör du?

Reversibel bana i triptyken

Skeende: Stängd – Öppnande – Öppen.
Om utgångspunkten istället är den slutna formen, blir bågen en öppnande gestaltning. På väg mot den plana plankraden.

Många fysikaliska processer är reversibla, även om tiden alltid har en riktning. Tidspilen har sin orsak i att all energi utjämnas i universum.

Om vi byter ordning på den tecknade seriens rutor, kan vi se om skeendet får mening även baklänges. I triptykens fall börjar vi i så fall med den stängda formen. Sedan låter vi den böjda formen gestalta ett öppnande. För att till slut landa i en öppen form. Javisst, denna händelsekedja återger ju hur en blomma öppnar sig när solen strålar. Eller hur våra näsborrar öppnar sig för doften från tjära.

…och tillbaka igen

Förloppet kan sedan gå tillbaka igen: Öppen – Slutande – Stängd. En pendelrörelse uppstår. De olika tillstånden passeras från olika håll – fram och tillbaka, men tiden går hela tiden framåt. Blomman som slår ut på morgonen och sluter sig på kvällen. Djuren vaknar och somnar. Människan gläds och sörjer. Kort sagt: liv.