Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Plankans anatomi

Två tum fyra

"Två tum fyra" sade snickaren. Lärlingen kom genast med ett hyvlat stycke virke som var 45 mm tjockt och 95 mm brett. Längden var ospecificerad. Snickaren sågade till rätt längd på plats.

Två tum är 50 mm. Fyra tum är 100 mm. Och mycket riktigt: sågat tvåtumfyra-virke är 50 x 100 mm. Hyvlingen tar bort 2,5 mm på varje sida.

Om det var en planka, en bräda eller en regel som snickaren fick, det brydde han sig inte om...

Vad representerar en planka?

Plankan är inte rotationssymmetrisk - som en sfär. En planka ser olika ut beroende från vilket håll man betraktar den. Plankans höjd är större än dess bredd, som i sin tur är större än dess tjocklek. Detta ger plankan olikstora rektangulära tvärsnitt när den orienteras i tre olika riktningar.

  • Liggande på den breda sidan ger den ett litet tillbakadraget intryck. Den sammanfaller med marken, nästan smälter in. Lätt att kliva över eller, förklenand till en spång, lätt att gå på.
  • Liggande på den smala långsidan börjar den ta plats, ge sig till känna och ställa till med besvär. Den kräver uppmärksamhet. Det går inte att ignorera något som liknar en hög tröskel. Snubbelrisken är uppenbar.
  • Stående på en kortsida intar den en maktposition. Reslig som en människa. Den stående plankan hämtar symbolisk kraft från trädet: det lodräta imponerar. Rak i ryggen som en fura.

Så är plankan som enskilt objekt. Flera plankor tillsammans får på grund av sitt antal, precis som människor, nya egenskaper genom samverkan. Ett slags gruppdynamik för plankor. De kan stötta varandra eller förstärka bredd och hållfasthet. De kan inringa, skydda eller hindra.

Allt detta kan komma väl till pass för i den stående plankans imposanta hållning finns också antydningen till dess svaghet: kampen mot tyngdkraften. Rädslan för fallet övervinns med balans - om så för en begränsad tid.

Plankor, brädor och läkt

Det finns ingen skarp gräns mellan en planka och en bräda. Ibland definieras virke som är tjockare än 38 millimeter som en planka; ibland tjockare än 32 millimeter och ibland tjockare än 48 millimeter. Om virket är tunnare kallas det bräda, förutsatt att den är bredare än 63 millimeter. Annars kallas det läkt.

Enligt en annan definition måste virket komma från stockens mitt, så att märgen syns, för att få kallas planka. Virke från stockens yttre delar kallas bräda.

Limträ blir allt vanligare. Får en planka som är limmad av mindre virkesdelar kallas planka?

Definitionerna bygger på att virkets dimensioner relateras till människans mått. Vad virket kallas när det kommer från grenar och kvistar samt ingår i små skulpturer är inte ordentligt utrett.

Arbetsbänk

En ögonblicksbild från arbetet med skulpturen "Gryning".