Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Salems konstkalender 2018

För fjärde året i rad ordnade Grafikpunkten i samarbete med Salems kommun, Mitt Forum och Salems Konstförening en samlingsutställning för de verk som ingår i Salems konstkalender 2018. Utställningen visades på Salems Bibliotek i slutet av november 2017.
I december flyttade utställningen till Mitt Forum hos Grafikpunkten AB i Rönninge.
= = >Kalendern kan beställas för 130 kronor på Grafikpunkten.

Kalenderutställning

Carl Axling ställde ut det giclée-tryck som ingår i kalendern samt några väggskulpturer i trä.

Konstellation: lignum 2.0

Utställningen i Folkets Hus ingick i Lilla K-rundan i Rönninge
den 10-11 juni 2017. Carl Axling ställde ut väggskulpturer i trä.

==> Konstellation: lignum 2.0

==> Konstnärerna i Folkets Hus

Vilka fantastiska saker som människor bär med sig i innerfickan, kameran och minnet. Jag har fått se pyttesmå klossar egenhändigt gjutna i brons och fantastiska fotografiexperiment. Jag har fått höra berättelser om barndomens träd och hur trä doftar.

Frågorna i Tankeställaren har fått besökare att le, fnysa och starta filosofiska diskussioner.

Frågan om hur liten en planka kan vara för att få kallas planka har fått snickare att att berätta om sin yrkeskunskap. Vi har tillsammans insett att definitionen försvåras av små plankor till dockhusgolv eller korta plankor med rätt tvärsnittsmått. Oftast har vi lämnat diskussionen med ett skratt.

De polerade plankorna har fått besökare att gå fram till en väggskulptur och med yttersidan av handen försiktigt stryka över ytan och sedan le. Och tavlan "Hyllning till en sprucken planka" har fått flera besökare att fnissa när jag berättade att ramen lät färgen krackelera som en sympatiyttring för den spruckna plankan.

Förberedelser

Karin H hänger väggskulpturerna.

Betraktelse

Skönheten uppstår i betraktarens ögon.

Besökare

Konstintresserade besökare på Lilla K-rundan.

Träskulpturen Vingslag

Träskulpturen "Vingslag", betsad och oljad ek. 21 x 28 cm."Att säga att konsten och livet skulle vara två skilda saker vore vilseledande."
Hugo Strandberg, lektor i filosofi vid Åbo Akademi