Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Wolphram à la Warhol

Ett av Gusten Wolphrams senare verk är en triptyk med motiv från utställningen om Minimaler och med formspråk från Andy Warhols pop art. Allt toppat med den omisskännliga Wolphram-kryddningen.
Minimalerna kan ses i utställningen Trä, stenar och människor.

Bakom ramen på Wolphrams Minimaler-triptyk

Vad var det som fick Gusten Wolphram att skapa Minimaler-triptyken? Det var ett samtal med curatorn. Ämnet var systemtänkande och reglerteknik.

I ett förlopp, som saknar återkoppling, utförs en aktivitet i varje enskilt steg utan information från andra steg. ”Ett visst steg tar emot indata, gör sin grej och skickar resultatet vidare till nästa steg” – utan hänsyn till resultaten i förloppets övriga steg.

Om detta förlopp utan återkoppling körs upprepade gånger, får inget steg information om slutresultatet. Det finns inget lärande i systemet. ”Det blir vad det blir.”

I ett återkopplat system kan varje steg få information från tidigare steg, efterföljande steg och tidigare iterationer. Systemet kan anpassa sig till variende resultat i varje steg, variationer som uppkommer på grund av förbrukade råvaror, förslitning i verktyg och omgivningens fluktuationer. Återkoppling är ett sätt att hålla kvaliteten konstant i resultat från itererade förlopp.

När Andy Warhol arbetade med screentryck och kopiering i sin studio, utnyttjade han egenskaper i icke återkopplade förlopp. Kanske undlät han att noggrant rengöra tryckväven och färgskrapan mellan iterationerna. Han kopierade en kopia och kopierade den i sin tur. Varje kopia försämrade likheten med originalet, men tillförde bildmässiga förändringar. Andy tillskrev dessa tillkortakommanden konstnärliga värden. På dessa sätt fick alltså samma motiv olika utseende beroende på i vilken iteration som verket hade framställts.

Gusten kombinerade alla dessa tankar till ett eget verk.
– Inspiration finns där man letar, säger Gusten och lyfter på en palett.