Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Gallerifilosofi

Varför kan konst ge både besökaren och konstnären så mycket upplevelse? Här är några av våra funderingar runt utställandet som förnyad närvaro.

Den totala konstupplevelsen

Den som läser en dikt ”konsumerar” normalt dikten läsandes tyst i enskildhet. Detta ger en individuell, psykologisk upplevelse. Den som betraktar ett konstverk på ett galleri eller museum ”konsumerar” normalt verket tillsammans med andra besökare. Därmed berikas upplevelsen med en social dimension.

Galleriet är alltså inte bara en passiv upphängningsanordning i tre dimensioner, utan en aktiv del av konstupplevelsen. Vi kan jämföra med att äta ensam hemma och att äta på restaurang där de övriga gästerna är en del av upplevelsen – ibland huvudsyftet...

Visandet ger konstverket mervärde

Ett museum kan ses som en estetisk teater där rollbesättningen omfattar verket, betraktaren och utställaren. På galleriet kan vi tillföra en parallell handling i teaterstycket genom att att introducera rollerna produkten, köparen och galleristen. Vi vidgar därmed teatern till att också bli ett torg.

Att introducera konstnären i rollerna som pjäsförfattare eller regissör på teatern skapar nya förutsättningar för de andra rollinnehavarna. Likaså att på torget introducera konstnären i rollen som producent.

Verket har alltså en aura av värden utanför ramen. Vi kan öka det värdet genom att ställa ut verket på galleriet.

Utställning som ritual

En utställning kan ses som en ritual. Vi går till museet eller galleriet. Vi betraktar verket och låter det förmedla ett budskap till oss. Vi kontemplerar budskapet och låter det väcka tankar, minnen och känslor. Och vi gör det i samvaro med andra i lokalen.

Fantasiförstärkt verklighet

Många aspekter behöver samsas i vårt galleri, bland andra:

  • verkligt - virtuellt
  • reellt - avbildat
  • stort - litet
  • objekt - idé
  • sant - falskt - fiktivt
  • hänt - ohänt - ännu inte hänt - kommer att hända

Den vita kubens tre dimensioner räcker inte föra alla dessa aspekter. FrausOculi spänner upp en mångdimensionell rymd där besökaren tillåts röra sig ologiskt mellan till synes fysiskt omöjliga positioner.