Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Konstellation: lignum

Små väggskulpturer i trä av Carl Axling - 2016

Konstellation: lignum

Med plankan som konstruktionselement växer verket fram. Plankan är konkretiserad från linjen och abstraherad från trädet. Inte rak med matematisk perfektion, utan ojämn med biologisk variation.

Plankor har alltid kvar dragen från stammen, grenen eller kvisten – beroende på skalan. I denna utställning är verken små, så plankorna kommer ofta från trädgårdens grenar och kvistar, till exempel syrén, ek, björk, hägg och körsbär.

För att bryta fyrkantigheten i plankans formspråk är konturer och ytstrukturer bearbetade. Ibland har plankorna också fått ett tunt lager färg som låter träets inneboende egenskaper lysa igenom.

– Medan jag skulpterade hade jag en idé om att låta plankorna gestalta energiförflyttning, allt från ljud och ljus till gravitationsvågor, säger skulptören. Det konceptet återspeglas i namnen på verken. Energiförflyttning finns också som näringsflöden i träd, som är ursprunget till mitt skulpturmaterial. Men oavsett vilka associationer jag hade när jag skapade verken, kan betraktaren njuta av sina egna upplevelser.


Impuls

Impuls

Vågfronterna i ett meddelande startar till vänster. Knuffen fortplantar sig samtidigt som dess utseende förändras. Information förfinas eller förvanskas längs vägen.

Träslagen är bland andra syrén, körsbär och en. Svagt betsade små plankor som sedan oljats.

BxHxD = 15 x 14 x 2 cm.
Gryning

Gryning

Vita smala ljusstrålar letar sig fram i nattens bortklingande mörker.

Träslagen är bland andra körsbär och ek. Svagt betsade små plankor som sedan oljats. Den vita färgen är täckande.

BxHxD = 13 x 16 x 2 cm.
Skymning

Skymning

Mörka strimmor från en begynnande natt skjuter ljuset åt sidan.

Träslagen är bland andra hägg och en. Svagt betsade små plankor som sedan oljats. Den svarta färgen är täckande.

BxHxD = 13 x 18 x 2 cm.
Utbrott

Utbrott

En puls rör sig ut mot sidorna från en central källa.

Träslagen är bland andra gran, ek, en och hägg. Svagt betsade små plankor som sedan oljats. Den mörka källan är kärnved från en enegren.

BxHxD = 17 x 16 x 2 cm.
Gränsfall

Gränsfall

Gränsen hindrar färgerna.

Träslagen är bland andra tall, syrén, hägg, en och ek. De färgade plankorna är betsade och oljade. De ofärgade plankorna är oljade. Den röda kantställda plankan är betsad och lackad.

BxHxD = 18 x 17 x 2 cm.
Motsats

Motsats

Många mot få. Smala mot breda. Upp mot ner.

Träslagen är bland andra gran och körsbär. Plankorna är betsade och oljade.

BxHxD = 11 x 19 x 2 cm.
Spektrum

Spektrum

Ljusets beståndsdelar ter sig olika.

Träslagen är bland andra gran och hägg. Plankorna är ihoplimmade. De är betsade och polerade med ett slöjdvax bestående av bivax, linolja och paraffinolja.

BxHxD = 15 x 18 x 1 cm.
Upprinnelser

Upprinnelser

Färgers vandringar i ett monokromt landskap. Har de lättsinnigt låtit sig föras neråt eller envist strävat uppåt?

Träslagen är bland andra fruktträd, tall, en och körsbär. De färgade stråken är bets. Plankorna är sedan oljade.

BxHxD = 16 x 18 x 2 cm.
Ansats

Ansats

Stående bredvid varandra i en klunga, som en uppladdning inför en ansträngning.

Träslagen är bland andra tall, en, rosenhagtorn och körsbär. Enbart oljade.

BxHxD = 21 x 21 x 2 cm.