Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Konstellation: lignum 2.0

Väggskulpturer i trä av Carl Axling på
Lilla K-rundan i Rönninge 10-11 juni 2017

Konstellation: lignum 2.0

Vilka fantastiska saker som människor bär med sig i innerfickan, kameran och minnet. Jag har fått se pyttesmå klossar egenhändigt gjutna i brons och fantastiska fotografiexperiment. Jag har fått höra berättelser om barndomens träd och hur trä doftar.

Frågorna i Tankeställaren har fått besökare att le, fnysa och starta filosofiska diskussioner.

Frågan om hur liten en planka kan vara för att få kallas planka har fått snickare att att berätta om sin yrkeskunskap. Vi har tillsammans insett att definitionen försvåras av små plankor till dockhusgolv eller korta plankor med rätt tvärsnittsmått. Oftast har vi lämnat diskussionen med ett skratt.

Tanken bakom plankan

Med plankan som konstruktionselement växer verket fram. Plankan är konkretiserad från linjen och abstraherad från trädet. Inte rak med matematisk perfektion, utan ojämn med biologisk variation.

Plankor har alltid kvar dragen från stammen, grenen eller kvisten – beroende på skalan. I denna utställning är verken små, så plankorna kommer ofta från trädgården, till exempel syrén, ek, björk, hägg och körsbär.

För att bryta fyrkantigheten i plankans formspråk är konturer och ytstrukturer bearbetade. Ibland har plankorna också fått ett tunt lager färg som låter träets inneboende egenskaper lysa igenom.

Med plankan som mental trampolin kan kan hopparen se litet längre bort. Med plankan som metaforisk språngbräda kan tanken hoppa högt. Hopparen utnyttjar plankans egenskap att kunna svikta. Kroppens tyngd och hoppets rörelseenergi laddas i brädans nedböjning och ges tillbaka till hopparen när plankan återgår till ursprungsläget.


Försoning

Försoning

Alla har sin egen form från början. För att umgås behöver vi ge och ta. Med tiden anpassar vi oss till varandra och kommer till ro med det. Så viktigt är umgänge.

Plankorna är sågade i sörmländsk ek. Den svängda plankan är en gren av ek (eller oxbär) från Södertörn.

Den vänstra plankan är bestruken med dels te som dragit länge, dels vinäger som har löst upp järn. Den behandlingen ger en grå färg efter ett dygn.

Två plankor är obetsade. En av dem har kvar märken efter sågklingan och är patinerad av väder och vind under torkningen. De övriga plankorna är betsade. Den dämpade färgskalan matchar ekens materiella tyngd.

Alla plankor har oljats.

BxHxD = 30 x 36 x 3 cm.Acceptans

Acceptans

Vi är både lika och olika - samtidigt. Med litet social smidighet ser vi till att passa ihop. Då blir umgänge en vacker helhet.

Träslagen är bland andra körsbär, rötad asp, hägg och en.

Plankorna av asp och körsbär är obetsade. De övriga är betsade. Alla plankor har oljats.

BxHxD = 37 x 45 x 3 cm.
Närvaro

Närvaro

Alla sinnen deltar i det som är - inte i det som var eller skulle kunna bli.

Plankorna är sågade i sörmländsk ek. Två plankor är obetsade. En av dem har kvar märken efter sågklingan och är patinerad av väder och vind under torkningen. De övriga plankorna är betsade. Alla plankor har oljats.

BxHxD = 25 x 32 x 2 cm.
Vingslag

Vingslag

Vingslag är för kroppen samma sak som en lyft blick - det ger en vidgad vy. Horisonten förflyttas.

Plankorna är sågade i sörmländsk ek. Två plankor är obetsade. En av dem har kvar märken efter sågklingan och är patinerad av väder och vind under torkningen. De övriga plankorna är betsade. Alla plankor har oljats.

BxHxD = 21 x 28 x 2 cm.
Stråk: Blått

Stråk i blått

Där hav möter himmel syns ett stråk som inte finns. Allt medan en rännil söker sig till havet för att bilda horisont.

Träslagen är bland andra hägg, en och asp. Alla plankor är svagt oljebetsade i vitt. Linjen är blå oljefärg.

BxHxD = 18 x 21 x 2 cm.
Klossar I

Klossar mot vitt

Bygga med klossar kan vi göra hela livet. Pusslet blir inte nödvändigtvis lättare för att det har fyrkantiga bitar.

Träslagen är bland andra hägg och björk. Alla klossar är betsade och oljade. Plattan är målad med täckande färg.

BxHxD = 12 x 10 x 2 cm.
Klossar II

Klossar mot Svart

Bygga med klossar kan vi göra hela livet. Pusslet blir inte nödvändigtvis lättare för att det har kantiga bitar.

Träslagen är bland andra hägg, asp, en och körsbär. Alla klossar är betsade och oljade. Plattan är målad med täckande färg.

BxHxD = 12 x 11 x 2 cm.
Dekonstruerad planka

En lång planka skulle ha dugt. Men nu är plankan dekonstruerad och uppbyggd av små klossar. Plankan kan sägas ha återtagit den tredje dimensionen genom samarbete på klossnivå.

Träslagen är bland andra hägg, en och asp. Alla klossar är betsade och oljade.

BxHxD = 47 x 8 x 2 cm.

Dekonstruerad planka


Lignum - Tavla

Lignmum i svart ram

De nio små Lignumverken är uppsatta på en svartmålad träskiva samt fotograferade. Sedan är fotografiet utskrivet i en digital skrivare med pigmentbläck. Papper, skrivare och bläck samt upplaga är certifierade under ett varumärke kallat Digigraphie.

På bilden syns nummer 1 av 10 i svart ram och svart passepartout med orange kärna.

BxHxD = 52 x 53 x 2,5 cm.
Impuls - Tavla

Impuls i ram

Den lilla väggskulpturen Impuls fotograferad. Sedan är fotografiet utskrivet i en digital skrivare med pigmentbläck. Papper, skrivare och bläck samt upplaga är certifierade under ett varumärke kallat Digigraphie.

På bilden syns nummer 1 av 10 i ram.

BxHxD = 47 x 35 x 2 cm.
Stråk: Stenar

Stråk med stenar

Stenar i rad. Svävande meteoriter.

Träslagen är bland andra gran, ek, en, körsbär, asp och hägg. Alla plankor är mattlackade. Stenbilden är printad ovanpå lacken *).

BxHxD = 31 x 32 x 2 cm.
Fröbärare

Fröbärare

Siluetten av en fröbärande stängel, där enbart de vedartade delarna är kvar, kryper in i plankorna.

Träslagen är bland andra körsbär och hägg. Växtfotot är printat på två lackerade plankor *). Övriga plankor är betsade och oljade.

BxHxD = 23 x 21 x 2 cm.
Hyllning till en sprucken planka

Hyllning till en sprucken planka

Trä påverkas av sin omgivning. Trä förändras med tiden. Trä nöts när det används. Det användna, det slitna och det ofullkomliga bidrar till estetiken.

Människor får rynkor, fåror och sår. Den som har varit med får kunskap och erfarenheter. Skavanker kan vara tecken på visdom. Därför är denna hyllning också en hyllning till livet.

Allt detta har ramen insett. I en sympatiyttring lät den färgen krackelera.

Träslaget i den spruckna plankan är körsbär.

BxHxD = 13 x 23 x 2 cm.


Tankar

Tankar

När tankarna vänds inåt och följer årsringarna, byter de riktning hela tiden. En kvist tänjer tanken.

Träslagen är bland andra asp, en, syrén och rosenhagtorn. Alla plankor är lackerade. Ansiktsfotot är printat *).

BxHxD = 22 x 23 x 2 cm.
Lyster

Lyster

Lystern i en människas ögon är tankens sätt att le.

Träslagen är björk och asp (eller sälg). Alla plankor är betsade, oljade och polerade med vaxolja.

BxHxD = 51 x 87 x 4 cm.
*) Printningen är ett konstnärligt samarbete med Grafikpunkten AB.